Rapportera: Google flyttar hårdvaruproduktion från Kina

Nästa maskinvara från Google som du köper kanske inte längre innehåller orden “Made in China” på höljet. Google tros flytta produktionen av sina prylar någon annanstans.

Som Reuters rapporterar förväntas det mesta av den Amerika-bundna hårdvaran som Google producerar i Kina flytta till en ny tillverkningsdestination i Vietnam. Förflyttningen från Kina beror på två faktorer: tullar och arbetskraft.

Det pågående handelskriget mellan USA och Kina har inneburit införandet av ett ökande antal vinstdödande tullar på varor som produceras i Kina. Google har beslutat att vidta åtgärder utan att det finns något slut på detta. På arbetsmarknadens front blir Kina dyrare, vilket i kombination med tariffer helt klart gör kostnaden och ansträngningen för att flytta produktionen någon annanstans värt det.

Före slutet av detta år förväntas en del Pixel 3a ($ 388,22 på Amazon) telefonproduktion flytta till Vietnam. Pixel 4-telefonproduktion kommer sannolikt också att vara Vietnam-baserad, med Googles mål att nå 8-10 miljoner smartphones som skickas i år. Den andra hårdvaran som är känd för att flytta är Googles smarta högtalarsortiment, men produktionen förväntas delas mellan Vietnam och Thailand.

Google kommer fortfarande att behålla en viktig närvaro i Kina enligt rapporten, med ny produkt och initial utveckling av hårdvara kvar i Kina. Naturligtvis producerar ingen av dessa varor som skickas direkt till USA och kommer därför inte att omfattas av några tullar.

Relaterade Artiklar

Back to top button