Övervakning av nätneutralitet: TRAI föreslår organ med flera intressenter för att hjälpa Telecom Dept

Telecom Regulatory Authority of India (Trai) föreslog på tisdag att man inrättade ett organ med flera intressenter (MSB) för att säkerställa att internetleverantörer i landet följer principerna om nätneutralitet.

MSB bör vara ett forum som skulle innehålla representanter och intressenter från alla leverantörer av telekom- och internettjänster, innehållsleverantörer, forskare från det akademiska och tekniska samfundet samt regeringen, föreslog Trai.

En sådan MSB som bildats ska bistå avdelningen för telekommunikation (DoT) vid övervakning och föreslå tekniska standarder och metoder för bästa praxis som ska antas för trafikhanteringsmetoder.

Den nämnda kommittén av företrädare och intressenter ska också bistå DoT vid genomförandet av bästa praxis och hantering av klagomål om nätneutralitet, sade Trai i sina rekommendationer.

Oregistrerade telefonsäljare: HC drar upp Trai

DELHI: s högsta domstol kritiserade tisdag Telecom Regulatory Authority of India (Trai) för att inte agera mot de oregistrerade telemarketerarna, som skickar oönskad kommersiell kommunikation till kunderna på sina telefoner.

Domstolen bad Trai att inom åtta veckor, i enlighet med lagen, besluta om utställningsmeddelanden till de enheter som befunnits bryta mot reglerna. –Sofi Ahsan

Relaterade Artiklar

Back to top button