Nettoneutralitet: Tidsfrist för offentliga kommentarer förlängs till 20 augusti

Regeringen förlängde i dag tidsfristen för att lämna in offentliga kommentarer om den föreslagna politiska ramen för “nätneutralitet” till 20 augusti. Det har skett en plötslig ökning av offentliga kommentarer om den föreslagna ramen och inlämnandet av synpunkter planerades tidigare att stängas idag. “Sista datum för inlämning av förslag och kommentarer till utskottets rapport om nätneutralitet genom diskussionsforum under MyGov.in har förlängts till 20 augusti 2015,” sa Telecom Department i ett meddelande på sin webbplats.

DoT-nätneutralitet, nätneutralitet, nätneutralitetsrapport, DoT, nätneutralitetspanelrekommendationer, nätneutralitet Indien, nätneutralitet fördelar och nackdelar, nätneutralitetsnyheter idag, nätneutralitetsnyheter 2015, nätneutralitetsnyheter Indien, Regeringsrapport om nätneutralitet, # NetNeutrality, #NetNeutrality report, SaveTheInternet.in, technology news, india news, Technology news, Net Neutrality news Tidsfristen för nätneutralitet förlängs för offentliga kommentarer förlängd till 20 augusti

Det totala antalet offentliga kommentarer om nätneutralitetsrekommendationerna från en panel som inrättats av telekomminister Ravi Shankar Prasad har ökat till över 33 600, från drygt 700 den 14 augusti. Ökningen sågs efter kampanjer av onlinegrupper som Save The Internet och AIB.

TRAI i april hade fått över 1 miljon kommentarer på sitt papper över nätneutralitet med majoritetskrävande implementering av ideal nätneutralitet.

Nätneutralitet kräver likabehandling av all internettrafik utan någon prioriterad behandling till en enhet eller ett företag på grundval av betalning för innehålls- eller tjänsteleverantörer såsom telekomföretag, vilket ses som diskriminerande.

Panelen har föreslagit reglering av inhemska samtal via internetbaserade appar som Skype, Whatsapp och Viber genom att sätta dem i nivå med tjänster som erbjuds av teleoperatören. Kommittén har dock föreslagit en liberal strategi för appbaserade internationella samtal.

Titta på video: (Appanvändare klicka här för video)

Prisskillnaden är cirka 12,5 gånger när det gäller ett röstsamtal och 16 gånger för meddelanden mellan tjänster som erbjuds av teleoperatörer och OTT-spelare, enligt data sammanställda av telekomregulator TRAI. Debatten tog fart i Indien efter att telekomstor Bharti Airtel tillkännagav en plan för separat avgift för VoIP-samtal till standardpriser.

Baserat på standardhastigheter skulle användningen av varje GB data för VoIP i 3G-nätet ha kostat cirka Rs 4000, medan samma på 2G-nätverk skulle kosta cirka Rs 10.000. Airtel sålde sedan 1 GB 3G-data för 249 Rs och 1 GB 2G internet för 175 Rs. Företaget drog tillbaka en separat avgiftsplan efter protest från allmänheten. Debatten värmdes ytterligare efter att Airtel lanserade en plattform för nollbedömning som gav fri tillgång till de webbplatser som betalade för att gå med i plattformen.

Regeringen kommer att fastställa regler i frågan efter att ha övervägt den allmänna opinionen och telekomregulator The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) förslag.

Läs mer: DoT: s Net Neutrality-rapport: Här är alla dina frågor besvarade

Relaterade Artiklar

Back to top button