Europeiska unionen planerar hårdare konsumentlagar för Facebook, Gmail

Europeiska unionens lagar, Facebook-dataintrång, Google, Cambridge Analytica Facebook-data, EU: s antitrustföretag, dataintegritet, 2016 års amerikanska val, dataskyddslagar, konsumentmyndigheter Det är ett nytt exempel på strängare EU-regler för teknikjättar efter rapporter om att ett politiskt konsultföretag missbrukade uppgifterna från 50 miljoner Facebook-användare i ett försök att påverka USA: s presidentval 2016. (Filfoto)

Europeiska unionen planerar att tillämpa strängare konsumentlagar på sociala medianätverk och e-postleverantörer som Facebook och Googles Gmail, eftersom granskningen av dataskydd växer i kölvattnet av ett skrik över Facebooks hantering av data.

Enligt utkastet till förslag som först behandlades förra året kunde myndigheterna ta ut böter på minst 4 procent av omsättningen. För närvarande kan EU: s konsumentmyndigheter bara ta ut små böter och vissa saknar befogenhet att sanktionera företag alls för att bryta mot konsumentlagen. Det är ett nytt exempel på strängare EU-regler för teknikjättar efter rapporter om att ett politiskt konsultföretag missbrukade uppgifterna från 50 miljoner Facebook-användare i ett försök att påverka USA: s presidentval 2016.

Förslaget skulle utvidga tillämpningen av EU: s konsumentlag till att omfatta ”gratis” digitala tjänster för vilka konsumenter tillhandahåller sina personuppgifter istället för att betala med pengar, såsom molnlagringstjänster, sociala medier och e-postkonton.
”Med tanke på det ökande ekonomiska värdet av personuppgifter är dessa tjänster inte bara” gratis ””, säger dokumentet som Reuters ser och kommer att presenteras nästa månad. Förslaget skulle ge konsumenterna rätten till information före avtalet och att säga upp avtal inom 14 dagar.

Det skulle också kräva att medlemsstaterna ser till att deras nationella konsumentmyndigheter kan ta ut böter på minst 4 procent av den årliga omsättningen, i linje med de som föreskrivs i en EU-dataskyddslag som ska träda i kraft i maj. Europeiska kommissionen planerar också en ny lag som reglerar kommersiell praxis för onlineplattformar med mindre företag och försöker begränsa deras enorma marknadsmakt. EU: s konsumentmyndigheter har pressat Facebook, Twitter och Google för att förbättra sina användarvillkor sedan förra året, men de ändringar som företagen har gjort har bedömts vara otillräckliga och inga verkställighetsåtgärder har vidtagits hittills.

Förslaget skulle, om parlamentet och medlemsstaterna enades om det, också ge konsumentmyndigheterna fler tänder för att hantera skandaler som Dieselgate, där den tyska biltillverkaren Volkswagen lurade utsläppstester.
Den nederländska tillsynsmyndigheten böter Volkswagen 450 000 euro (554 085,00 dollar) för vilseledande konsumenter som köpte sina dieselbilar, det högsta möjliga bötesbeloppet.

Däremot har VW lovat miljarder dollar för att kompensera ägare av sina dieselbilar i USA. ”De tillgängliga påföljderna för överträdelser av konsumentlagstiftningen är mycket olika inom EU och sätts ofta på en låg nivå”, säger dokumentet. “Som ett resultat är deras avskräckande i vissa länder också låg.”

Relaterade Artiklar

Back to top button