Den mest spännande framväxande IoT-applikationen: Smart Grids

Den mest spännande framväxande IoT-applikationen: Smart Grids

Av alla nya applikationer av Internet of Things (IoT) är vi mest glada över smart grid-teknik och dess potential att öka kostnader och energieffektivitet, enligt en PCMag-undersökning.

I unders√∂kningen av 2000 amerikanska konsumenter som genomf√∂rdes den 10 maj valde 24 procent av de svarande smarta n√§t som den mest sp√§nnande nya IoT-applikationen. H√§lso√∂vervakningskl√§der kom p√• andra plats med 22 procent av r√∂sterna, f√∂ljt av anslutna och f√∂rarl√∂sa bilar (18 procent), personlig belysning och hush√•llsapparater (16 procent) och digitala shoppingassistenter (13 procent). Sju procent av de tillfr√•gade sa att “annan” framv√§xande IoT upphetsar dem mer.

Det fanns vissa åsikter om den mest spännande framväxande IoT-applikationen bland olika åldersgrupper. Arton- till 24-åringar och 25- till 34-åringar listade smarta nät som sin högsta prioritet, medan 35- till 44-åringar sa att de är mer glada över hälsoövervakningskläder.

Trots sp√§nningen kring dessa applikationer visade unders√∂kningen ocks√• att de flesta amerikanska konsumenter misstrode IoT. Sextiosex procent svarade “nej” p√• fr√•gan “Tror du att IoT √§r s√§ker?” Bara 28 procent uppgav att de tycker att det √§r s√§kert och 6 procent var obeslutna.

När det gäller risker är enkätsvarande mest bekymrade över att dessa applikationer bryter mot deras integritet. När man ombads att citera den största risken eller utmaningen med IoT, sa 32 procent integritet och 25 procent sa cybersäkerhetshot hotar alla andra problem. Andra primära problem var varierade: dolda kostnader och abonnemangsavgifter (14 procent), programvarufel i konsumentvaror som anslutna kylskåp (10 procent), hälsoeffekter som strålning (8 procent) och en kortare livslängd på enheten (7 procent).